sobota, 13 maja 2017

Komunia: podziękowanie dla katachetkiZa przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej :)

Tak czekałam na tę chwilę, 
by usłyszeć głos Twój Panie,
w sercu mam radości tyle,
miłość Twa przepełnia mnie

Oto nastał dzień wspaniały,
pełen światła i radości,
stoję z dłońmi złożonymi,
Ciebie tylko wielbić chcę

Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
dziś objawił miłość swą / x2

Z Tobą pragnę się spotykać, 
to dziecięce me pragnienie,
Na Twe przyjście będę czekać,
nie opuszczę Ciebie, nie

Proszę Jezu mój kochany,
otwórz serce me na wieki,
ja Twe czyste serce kocham,
nie opuszczę Ciebie, nie

Doczekałam wielkiej chwili,
której nigdy nie zapomnę,
serce czyste do komunii,
która w moim sercu jest

Uroczysty dzień komunii
jest największą mą radością,
Jezus żywy w moim sercu,
dziś objawił miłość swą / x2

1 komentarz: